De originelen!

Het oorspronkelijke materiaal nog eens bekijken?

Begin jaren ’70 werden fotokopieën nog gemaakt op speciaal gecoat papier met behulp van vloeibare toner. Voordeel: de met knippen en plakken tot stand gekomen pagina’s van ‘De Komma’ muurkrant kregen hierdoor een strak en egaal uiterlijk en zelfs de foto’s zagen er acceptabel uit. Nadeel was echter dat de kopie na langere tijd ging verbleken totdat er uiteindelijk niet veel meer van het originele beeld over bleef.

Jammer dat ik de geschreven nalatenschap van onze diensttijd destijds niet veilig heb gesteld door een backup te maken toen het zogenaamde droog-kopieer systeem binnen handbereik kwam. De houdbaarheidsdatum van ‘De Komma’ muurkrant uit 1970/1971 is helaas verstreken, zodat er van het materiaal uit deze tijd dus niets bewaard is gebleven.

Voor uitgaven die in druk verschenen geldt dit gelukkig niet. ‘De Punt’, ‘Een boekje voor oud-Seedorf strijders’ en twee edities van de ‘Komma Kontakt Krant’ heb ik nog steeds in mijn bezit en een deel van deze publicaties is terug te vinden op deze website. Soms is de tekst wat aangepast of ingekort, ontdaan van typefouten en absoluut beter geïllustreerd.

Lou van Minderhout stuurde mij een gescande versie van ‘Een boekje voor oud-Seedorf strijders’ en deel 2 van de ‘Komma Kontakt Krant’ en stelde voor dit toe te voegen aan de website. Een goed idee!

Wil je het nog eens bekijken, klik dan op de link van je keuze (Adobe® Reader vereist). Dank aan Lou voor zijn bijdrage!

retour-komma

Advertenties